Facebook Pixel

Wysyłka w 24h
+100 PLN dostawa gratis

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od użytkowników przez sklep internetowy beautikon.com, prowadzony pod adresem http://www.beautikon.com (dalej zwaną: „Witryną”) przez ORCHARD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-864), przy ulicy Kochanowskiego 46A lok. 1.

1. Podmiot odpowiedzialny za gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych

Podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych jest ORCHARD Sp. z o.o. (zwana dalej: ORC). Jako podmiot odpowiedzialny ORC jest dostępna pod podanymi poniżej danymi kontaktowymi:

  • Pocztą pod adresem biura lokalnego: ORCHARD Sp. z o.o., ul. Kaliny Jędrusik 4b/104, 01-748 Warszawa
  • Pocztą elektroniczną: info@beautikon.com

Użytkownik może w każdej chwili nieodpłatnie uzyskać informacje na temat swoich danych, które są zapisane w Witrynie, a także skorzystać ze swojego prawa do korekty, blokady lub usunięcia swoich danych. W tym celu należy skorzystać z wymienionych powyżej danych kontaktowych.

Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na przetwarzanie lub wykorzystanie swoich danych przez ORC według niniejszych postanowień o ochronie danych w całości lub w odniesieniu do poszczególnych działań, może on zgłosić swój sprzeciw pocztą elektroniczną lub listem, także korzystając z wymienionych danych kontaktowych.

2. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych

Dane osobowe to dane dotyczące rzeczowych lub osobistych powiązań określonej lub możliwej do określenia osoby fizycznej. Należą do nich przykładowo imię i nazwisko, numer telefonu, adres oraz wszystkie dane podstawowe, które użytkownik podał podczas rejestracji i tworzenia konta klienta.

2.1 Konto klienta Dla każdego klienta, który rejestruje się w Witrynie przy użyciu funkcji „Utwórz konto”, zakładane jest konto klienta, tzn. chroniony hasłem bezpośredni dostęp do zapisanych w Witrynie danych podstawowych użytkownika. Użytkownik może tutaj między innymi zobaczyć status złożonych zamówień lub zarządzać swoimi danymi osobowymi i newsletterem.

Podczas rejestracji konta klienta należy obowiązkowo podać następujące dane :

  • adres e-mail
  • hasło
  • imię
  • nazwisko
  • zgoda na oraz postanowienia o ochronie danych

Adres do faktury (adres rozliczeniowy) i adres dostawy należy podać przy rejestracji konta lub dopiero przy składaniu zamówienia. W celu realizacji zamówienia potrzebne jest prawidłowe imię i nazwisko, dane adresowe i telefoniczne oraz dane dotyczące płatności. Adres e-mail użytkownika jest potrzebny, do potwierdzenia wpłynięcia zamówienia i jego wysłania, a także ogólnie w celu komunikacji z użytkownikiem. Ponadto adres e-mail użytkownika wykorzystywany jest do identyfikacji (jako nazwa przy logowaniu), gdy użytkownik loguje się na swoim koncie klienta.

2.2 Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych użytkownika

ORC gromadzi, zapisuje i przetwarza dane użytkownika w ramach obsługi zamówień, łącznie z ewentualnymi późniejszymi reklamacjami i zwrotami, na potrzeby administracji technicznej, dla własnych celów marketingowych (więcej na ten temat w punkcie 2.3) oraz w celu zapobiegania czynom zabronionym i oszustwom. Dane osobowe użytkowników są przekazywane osobom trzecim jedynie wówczas, gdy jest to dozwolone przepisami, łącznie z celami związanymi z realizacją umowy lub rozliczenia, do celów marketingowych lub w razie uprzedniej zgody użytkownika. Przykładowo w ramach obsługi zamówienia współpracujący z ORC usługodawcy (np. przewoźnik, firma logistyczna, banki) otrzymują niezbędne dane w celu realizacji zamówienia i zlecenia. Przekazane w ten sposób dane usługodawcy mogą wykorzystać wyłącznie w celu realizacji swojego zadania.

2.3 Wykorzystanie danych użytkownika do celów reklamowych

Oprócz przetwarzania danych w ramach obsługi zamówień w Witrynie, ORC wykorzystuje dane użytkownika także do następujących celów: aby móc kontaktować się z użytkownikiem w związku z zamówieniami oraz określonymi produktami i akcjami marketingowymi, aby pozyskać od użytkownika opinię na temat złożonego zamówienia i poziomu jakości obsługi klienta.

Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystaniu danych osobowych użytkownika do celów reklamowych w całości lub w odniesieniu do poszczególnych działań, bez obciążania go kosztami poza kosztami przekazania informacji według taryfy podstawowej. Do tego celu wystarczy zawiadomienie w formie tekstowej na wymienione w punkcie 1 dane kontaktowe (np. e-mail, list).

2.3.1 Newsletter i konkursy

Do wysyłki newslettera ORC wykorzystuje podany przez użytkownika adres e-mail. Wymagane jest potwierdzenie użytkownika polegające na wyrażeniu przez niego, jako właściciela adresu e-mail, zgody na otrzymywanie newslettera.

Jeżeli użytkownik chciałby zrezygnować z newslettera, może w każdej chwili anulować swoją zgodę bez ponoszenia kosztów poza kosztami przekazania informacji według taryfy podstawowej. Do tego celu wystarczy zawiadomienie w formie tekstowej na wymienione w punkcie 1 dane kontaktowe (np. e-mail, list). Dodatkowo, w każdym newsletterze dostępny jest link do rezygnacji z newslettera.

W ramach konkursów ORC wykorzystuje dane użytkowników w celu powiadomienia o wygranej oraz reklamowana swojej oferty. Szczegółowe informacje podane są w warunkach uczestnictwa danego konkursu (regulamin konkursu).

3. Ciasteczka (pliki cookie)

Akceptowanie plików cookie jest warunkiem umożliwiającym korzystanie z Witryny ORC. Jeżeli jednak użytkownik zablokuje stosowanie ciasteczek, Witryna ORC oraz serwis będą działać jedynie w oparciu o ograniczone funkcje.

Czym są ciasteczka (pliki cookie)?

Ciasteczka to niewielkie pliki zapisywane na nośniku danych użytkownika, służące do zapisywania przez przeglądarkę użytkownika określonych ustawień i danych w celu wymiany z Witryną. Istnieją dwa rodzaje ciasteczek: ciasteczka sesyjne - usuwane po zamknięciu przeglądarki przez użytkownika, oraz ciasteczka tymczasowe/stałe - przechowywane przez dłuższy okres lub na stałe na nośniku danych użytkownika. Dzięki przechowywaniu tych plików ORC może odpowiednio przygotować Witrynę pod kątem preferencji użytkownika. Ułatwia to użytkownikowi korzystanie z Witryny, przykładowo dzięki zapisaniu określonych danych użytkownika, aby nie musiał ich za każdym razem podawać.

Jakie ciasteczka wykorzystuje ORC?

Większość używanych przez Witrynę plików cookie jest automatycznie usuwana z twardego dysku komputera użytkownika po zakończeniu sesji przeglądarki (tzw. ciasteczka sesyjne). Ponadto Witryna stosuje także ciasteczka przechowywane na twardym dysku komputera użytkownika. Podczas kolejnej wizyty Witryna automatycznie rozpoznaje użytkownika oraz preferowane przez niego informacje i ustawienia. Ciasteczka tymczasowe i stałe (okres przechowywania od 1 miesiąca do 10 lat) są zapisywane na twardym dysku komputera użytkownika, a po określonym czasie są automatycznie usuwane. Jedynym celem ciasteczek jest możliwie jak najlepsze dostosowanie Witryny do oczekiwań użytkownika i tym samym ułatwienie mu poruszania się po Witrynie.

Jakie dane są zapisywane w ciasteczkach?

W ciasteczkach stosowanych przez ORC zapisywane są wyłącznie dane pseudonimizowane. Podczas aktywacji ciasteczka przypisywany jest mu numer identyfikacyjny bez przypisywania danych osobowych użytkownika do tego numeru identyfikacyjnego. Imię i nazwisko, adres IP lub podobne dane użytkownika, umożliwiające bezpośrednie przypisanie pliku cookie do użytkownika, nie są zapisywane w pliku cookie.

Retargeting

Witryna korzysta z tak zwanej technologii retargetingu. ORC wykorzystuje tę technologię, aby móc zaoferować użytkownikom atrakcyjniejszą ofertę internetową. Umożliwia ona przedstawienie użytkownikom, którzy zainteresowali się Witryną i prezentowanymi na niej produktami, odpowiedniej reklamy na stronach internetowych partnerów ORC. Wyświetlanie tych materiałów reklamowych na stronach partnerów ORC opiera się na technologii ciasteczek oraz analizie wcześniejszego zachowania użytkownika. Ta forma reklamy realizowana jest całkowicie anonimowo.

Podczas korzystania z Witryny stosowane są ciasteczka, które służą do gromadzenia, zapisywania i wykorzystania danych dotyczących zachowania użytkownika. Ponadto dane użytkownika zawarte w ciasteczkach są przechowywane po zakończeniu sesji przeglądarki i przykładowo wykorzystywane podczas kolejnej wizyty w Witrynie.

Jak można zablokować zapisywanie plików cookie?

W przeglądarce dostępne są ustawienia umożliwiające akceptację zapisywania ciasteczek jedynie wówczas, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę. W ten sposób można zablokować zapisywanie ciasteczek w przyszłości. Aby zaakceptować stosowanie ciasteczek ORC, blokując jednoczenie użycie ciasteczek firm trzecich, należy w ustawieniach przeglądarki wybrać opcję „Blokowanie ciasteczek witryn zewnętrznych podmiotów”.

Z reguły na pasku menu przeglądarki internetowej poprzez funkcję pomocy można uzyskać informacje na temat odrzucania nowych i wyłączania zapisanych ciasteczek.

4. Pliki logu

Podczas każdej wizyty w Witrynie, przeglądarka internetowa udostępnia dane dotyczące zachowania użytkownika, które zapisywane są w plikach logów, tak zwanych plikach logu serwera. Zapisane w ten sposób rekordy danych zawierają następujące dane: data i godzina pobrania, nazwa otwieranej strony, adres IP, URL strony referencyjnej (adres strony, z której użytkownik został przekierowany), pobrana ilość danych, a także informacje o wersji produktu stosowanej przeglądarki internetowej.

Te rekordy danych pliku logu są poddawane przez ORC analizie w celu optymalizacji oferty i tworzenia możliwie jak najbardziej przyjaznej dla użytkownika Witryny, a także szybszego wykrywania i usuwania błędów oraz zarządzania wydajnością serwera. Ponadto ORC wykorzystuje rekordy danych pliku logu w celu ochrony przed atakami na Witrynę, np. w ramach tak zwanych ataków distributed denial of service, których celem jest zablokowanie dostępu do Witryny poprzez przeciążenie zapytaniami.

5. Analiza internetowa

Aby nieustannie optymalizować i udoskonalać ofertę ORC, stosujemy tak zwane technologie trackingowe. Wykorzystujemy do tego celu usługi Google Analytics i Edrone.

5.1 Google Analytics i Edrone

Google Analytics wykorzystuje internetowe narzędzie do analizy statystyk serwisów WWW Google (Universal) Analytics firmy Google Inc. (www.google.pl). Google (Universal) Analytics stosuje metody umożliwiające analizę korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, na przykład pliki cookie, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika. Wygenerowane w ten sposób informacje dotyczące odwiedzin na tej stronie internetowej są z reguły przekazywane do serwera firmy Google w USA i tam zapisywane. W razie aktywacji funkcji anonimizacji adresów IP na tej stronie adres IP użytkownika jest skracany przez firmę Google przed jego przekazaniem na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych sytuacjach do serwera firmy Google w USA przekazywany jest pełny adres IP i tam skracany. Anonimizowany adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Użytkownik może uniknąć przesyłania danych wygenerowanych przez plik cookie odnoszących się do korzystania przez niego ze strony internetowej (wraz z adresem IP) do Google oraz przetwarzania tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl .

Alternatywnie można także kliknąć ten link, aby uniknąć w przyszłości zapisywania danych przez Google Analytics na tej stronie internetowej. W urządzeniu użytkownika zapisywane jest wówczas ciasteczko opt-out. Po usunięciu plików cookie należy ponownie kliknąć na link.

Edrone jest systemem CRM, który monitoruje zachowanie użytkowników, aby dopasować lepiej zawartość Witryny do ich potrzeb i upodobań. Dzięki temu ORC wie, co funkcjonuje dobrze, a co wymaga poprawy oraz jakie treści użytkownicy chcą oglądać (Edrone, ul. Szlak 77/220, 31-153, Kraków) Polityka prywatności systemu Edrone i polityka Cookies znajdują się pod poniższymi linkami:

https://edrone.me/pl/privacy-policy

https://edrone.me/pl/cookie

6. Retargeting i gromadzenie danych przez podmioty trzecie dla celów reklamy banerowej

W ramach retargetingu i reklamy banerowej korzystamy z usług podmiotów trzecich, które stosują na naszej stronie pliki cookie. Są to następujące firmy:

- Doubleclick by Google, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; https://www.google.com/intl/no/policies/technologies/ads/

- Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; https://www.facebook.com/about/privacy

7.Trusted Shops Trustbadge
W Witrynie ORC znajduje się zintegrowany Trusted Shops Trustbadge, który służy do wyświetlania naszego znaku jakości Trusted Shops i zebranych opinii o zakupach zrealizowanych poprzez Witrynę, a także do prezentacji oferty produktów Trusted Shops dostępnych dla kupujących po dokonaniu zamówienia w naszym sklepie.

Powyższe służy ochronie przeważającego prawnie uzasadnionego interesu ORC, polegającego na optymalnym funkcjonowaniu oferty ORC na rynku. Trustbadge i reklamowane za jego pomocą usługi stanowią ofertę Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia.

W przypadku wywołania Trustbadge serwer zapamiętuje automatycznie tzw. logi serwera, zawierające np. Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług (dane dostępowe) i dokumentuje wywołanie. Ww. dane dostępowe nie podlegają analizie i są automatycznie nadpisywane w terminie siedmiu dni od zamknięcia strony.
Inne dane osobowe przekazywane są do Trusted Shops tylko wtedy, jeżeli po zakończeniu zamówienia użytkownik dobrowolnie zdecyduje się na korzystanie z produktów Trusted Shops lub już zarejestrował się w celu korzystania z nich. W takich przypadkach obowiązuje porozumienie zawarte przez użytkownika z Trusted Shops.

8. Bezpieczna transmisja danych

Dane osobowe użytkownika są przez przekazywane przez ORC w bezpieczny sposób przy użyciu szyfrowania (system kodowania SSL – Secure Socket Layer). Dotyczy to także procesu składania zamówienia oraz logowania klienta.

Ponadto Witryna ORC jest zabezpieczana poprzez bieżące działania techniczne i organizacyjne przed utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianami lub rozpowszechnianiem danych użytkowników przez osoby nieupoważnione.

Podjęte przez ORC działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Klient sam nie zachowa zasad bezpieczeństwa. W szczególności Klient musi zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Sklep podkreśla, że nie będzie zwracał się do Klientów o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z konta Klienta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować każdorazowo po zakończeniu korzystania z Witryny.

9. Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Witrynę. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. ORC nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

10. W jaki sposób Klient może korzystać z przysługujących praw?

Klient ma możliwość podglądu i edycji swoich danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu email oraz hasła. W sytuacji, gdy Klient zapomni hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: info@beautikon.com. Klientowi przysługuje prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na jego temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia danych.

11. Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Klientów zadane pod adresem: info@beautikon.com.

 

  Ładuję...